Ankerasje, ankerplass, et sted som er egnet for å ligge til ankers, dvs. med rimelig dybde og god holdebunn. I sjøkartene er ankerasje merket med et anker, for mindre båter med en dregg.