Loholder, seilfartøy som kan ligge høyt opp mot vinden og er god bidevindseiler.