Merkevesenet, tidligere egen underavdeling innen Fyr- og merkevesenet, Kystdirektoratet, med oppgave å sette opp og legge ut sjømerker (seilmerker) på norskekysten samt vedlikeholde disse. Se sjømerker.