Ettermiddagsvakt, vakten om bord i et skip mellom kl. 1200 og 1600 (på skip som bruker tre-vaktsystemet) eller fra 1300 (eller 1400) til 2000 (på skip som bruker to-vaktsystemet). Se vakt.