Brabenk, eldre betegnelse på sted hvor fartøyer ble kjølhalt og satt i stand, jmfr. Bradbenken i Bergen. Også om arbeidsavdeling ved marinebase hvor opplagte fartøyer ble forhalt og fortøyd.