Farlei, lei, (far)led, meget benyttet innenskjærs rute. I kart betegnet med ledstrek.