Sjøfart og skipsindustri

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 9 kategorier:

  1. Fyrvesen og losvesen
  2. Kanaler
  3. Skip og skipstyper
  4. Skipsbygging
  5. Skipsfartsnæring
  6. Skipsklassifikasjon
  7. Skipstekniske og nautiske begrep
  8. Stikk og knoper
  9. Yrkesbetegnelser og mannskap i sjøfarten