Sjøfart og skipsindustri

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 8 kategorier:

  1. Fyrvesen og losvesen
  2. Skip og skipstyper
  3. Skipsbygging
  4. Skipsfartsnæring
  5. Skipsklassifikasjon
  6. Skipstekniske og nautiske begrep
  7. Stikk, knoper og spleis
  8. Yrkesbetegnelser og mannskap i sjøfarten