Bysse, (eg. kabyss, fra mnty.), det sted om bord hvor maten blir laget (kjøkkenet). Brukes også om selve komfyren.