Dronningens kvarter, sjømilitær betegnelse for det ene av de to «skift» (vaktkvarter) som et orlogsfartøys besetning deles i ved en todeling. Det andre kalles kongens kvarter.