Fartssertifikat, dokument som angir tillatt operasjonsområde for skip, f.eks. kystfart, uinnskrenket fart m.m. Fartssertifikat er påbudt for lasteskip; utstedes av Sjøfartsdirektoratet.