Avmønstring, oppsigelse av sjøfolk. Avmønstring av skipsmannskap foregår når hyrekontraktene utløper eller oppheves, dvs. når sjømannens tjeneste om bord opphører. Skipsføreren må da fremlegge bemanningsliste, sertifikater (patenter) eller sjøfartsbøker og kontrabøker i oppgjort stand for kontroll. Avmønstring foretas ved bestemte arbeidskontorer eller ved annen godkjent institusjon. I utlandet skjer avmønstring ved norsk utenriksstasjon. Regler om påmønstring, ommønstring og avmønstring er fastsatt i lov om mønstring av arbeidstagere på skip m.m. av 18. juni 1971.