Dagvakt, vakten om bord i et skip mellom kl. 0400 og 0800. Se vakt.