Stormbro, gangbro 2–3 m over dekk i hele skipets lengde fra bakk til poop, særlig på tankskip.