Smult vann, rolig, ikke opprørt sjø. Etter den internasjonale skala bestemmes sjøens høyde etter skalaen 0–9, og smult vann har her karakteren 2.