Farvann, strøk av sjø, hav eller fjord hvor fartøyer kan navigere. Farvann er vanligvis merket opp med forskjellige sjømerker, belyst med fyr og er omtalt i farvannsbeskrivelser f.eks. Den norske los og tilsvarende utenlandske publikasjoner.