Rigge et fartøy, utstyre det med rigg; sette riggen på plass.