Kjekke, sjøuttrykk som betyr å slakke ganske pent ved avvekslende å gi etter og holde igjen på et tau med stor belastning ved å ha tørn om en puller el.l. – Også en manøvrering som består i avvekslende å styre et seilfartøy så høyt opp mot vinden som mulig, for så, når farten minsker, å falle av for å få ny fart.