Slingring, et skips bevegelse sideveis som frembringes av sidesjø. Sml. stamping, som forårsakes av sjø forfra.