Lo, den siden av en båt som vender mot vinden, og er det motsatte le.