Lo, den side av et fartøy som vender mot vinden; motsatt le. Eldre form luv.