Nødhavn, havn som anløpes når været er for farlig for fartøy, last og mannskap, når sykdom gjør det nødvendig å landsette folk, når forsyningene slipper opp, når det inntreffer skader som ikke kan repareres om bord osv.