Hyre, arbeidslønn for sjøfolk, både fører og mannskap. Hyrens størrelse er regulert etter faste avtaler, truffet ved forhandlinger mellom rederorganisasjonene og arbeidstakernes organisasjoner. Hyren er avhengig av fartøyets størrelse og slag, fartsområde og den enkeltes antall fartsmåneder. Den samlede hyre er sammensatt av grunnhyre, helgedagskompensasjon, fartstillegg, overtid og evt. tanktillegg (på tankfartøy). Ventehyre er lønn som utbetales for tidsrommet fra påmønstring til tiltredelse om bord.