Buksere, slepe et annet fartøy enten ved hjelp av sleper fra akterende til baug, eller ved at det slepte fartøy blir tatt langs siden.