Styrtegods, dss. massegods eller bulklast, varer som i større partier transporteres uemballert, f.eks. korn.