Et fartøys sideforskyvning i forhold til den styrte kurslinje som følge av vindens og bølgenes innflytelse. Ved å anvende driften i grader på den styrte kurs fås den seilte kurs, dvs. den retning et skip kommer frem igjennom vannet. Når også strømmen regnes med, fås den beholdte kurs, dvs. den retning et skip kommer frem i over grunnen.