Sjøfartsbok, dokument som utstedes av mønstringsmyndighet (sjømannskontor) ved sjømannens første påmønstring, og hvor senere all fartstid blir innført.