Fartstid, den samlede tid en sjømann har vært påmønstret skip.