Stagvende, (om seilfartøy) er å vende (gå baut) gjennom vinden, idet man først loffer inntil man har vinden rett forfra og deretter faller av inntil seilene fylles igjen, jfr. kuvende (vende for vinden).