Fotmerker, seks tommer høye tall anbrakt på et fartøys for- og akterstevn, til dels også midtskips, for avlesning av dypgående (hvor dypt fartøyet stikker).