Hanger, (nty.), et stykke kjetting eller ståltrådtau med øye eller kaus til å huke en talje i, brukes ved forskjellige arbeider i en båt. Hanger blir festet med sin øverste ende til en mast, en stang el.l. etter som man har bruk for den, eller den kan være hengt opp permanent.