kanal

Kanal. Korint-kanalen, bygd 1881–93, er 6 km lang, 8 m dyp og 25 m bred.

av . Begrenset gjenbruk

Kanal, kunstig vannløp (også iblant om sund). Brukes også om rør, rørformet hulrom og om teleteknisk overførselsvei, fjernsynskanal, telefonkanal.

Faktaboks

Uttale
kanˈal
Etymologi
av latin ‘vannrenne’

Kunstig vannløp

Kunstig vannløp brukes til transport av vann for vannverk, kraftverk eller kunstig vanning m.m., eller til skipstrafikk. Kanalen utføres som en nedgravd renne, ofte med voller på begge sider. Ved kanaler i jord utføres kanalsidene med skråning 1:2–1:4, som må sikres mot ødeleggelse fra bølgeslag og frost. Ved vannlinjen kles de med stein eller betongplater, videre oppover brukes f.eks. torv. Det må sørges for at kanalen er mest mulig tett, f.eks. ved hjelp av et lag med leire, eller ved å forsyne vollen med en tetningskjerne, f.eks. av betong.

Skipskanaler inndeles i nivåkanaler uten sluser og i slusekanaler. Videre skjelnes det mellom innlandskanaler for lektertrafikk og småbåttrafikk og kanaler for havgående skip.

En moderne innlandskanal der to fartøyer skal kunne passere hverandre, har ca. 30 m bredde i vannflaten og 3,5 m dybde. En kanal for havgående skip er betydelig større. Ved terrenghindringer kan det bli nødvendig med store arbeider. Det finnes eksempler på mer enn 50 m dype skjæringer, og kanalen som forbinder Rhône med Marseille, er ført gjennom en 7150 m lang tunnel som har 22 m bredde og 14 m høyde. Iblant føres en kanal på bro over f.eks. en elv, og det forekommer spennvidder opptil 50 m. Den lengste kanalen som er farbar for store skip er Suezkanalen som forbinder Middelhavet med Rødehavet.

For å kunne passere nivåforskjeller brukes sluser. Det forekommer imidlertid også heiseanlegg der båtene ledes inn i hevbare bassenger, som så ved hjelp av motvekter og motorkraft blir hevet og senket. I Belgia er det tatt i bruk et anlegg der bassenger hviler på et stort antall hjul som løper på en rampe. Innlandskanalene utstyres med stengeanordninger i bestemte avstander slik at kanalen skal kunne tømmes for reparasjoner, eller i tilfelle av brudd på sikringsvollene.

Tidligere skjedde fremdriften på innlandskanalene mest ved staking, eller prammene ble trukket av mennesker, hester eller lokomotiver som beveget seg på land. Nå trafikkeres elver og kanaler av lektere på flere tusen tonn, mest selvdrevne, men også basert på slepe- eller skyvebåter.

I land som Belgia, Nederland, Tyskland, USA og Russland spiller kanaltransporten en betydelig rolle, spesielt for massegods som sand, kull, malm og olje. I USA foregår 15 prosent av all godstransport på innenlandske vannveier. Det finnes sammenhengende forbindelse via elver og kanaler mellom Østersjøen, Nordsjøen, Middelhavet, Svartehavet, Kaspiske hav og Kvitsjøen. Mange av Europas kanaler, særlig engelske og franske, er imponerende anlegg helt fra 1600- og 1700-tallet; bl.a. Canal de Bourgogne, Canal de Briare og Canal du Midi. Deres viktige rolle som transportåre er senere overtatt av jernbane- og veitransport, men også av nyere og større kanaler.

I Norge er Skiensvassdraget kanalisert opp til Bandak (Bandak–Norsjø-kanalen). Haldenvassdraget er delvis kanalisert, men man har ikke her forbindelse med havet.

Et utvalg vannveier

ASIA
Keiserkanalen; Beijing–Hangzhou ca. 1450 km Påbegynt på 400-tallet f.Kr. Delvis forfalt.
Karakumkanalen; Amu-Darja–Asjkhabad ca. 1400 km Åpnet 1956.
AFRIKA
Suezkanalen; Middelhavet–Rødehavet 171 km Åpnet 1869.
AMERIKA
Panamakanalen; Atlanterhavet–Stillehavet 82 km Åpnet 1914.
Intracoastal Waterway; USA 4800 km Skipsled i USA, langs Atlanterhavet og Mexicogolfen.
Saint Lawrence Seaway; Store Sjøer–Atlanterhavet ca. 3800 km Åpnet 1959.
EUROPA
Rhein–Main–Donau- kanalen (Europakanalen); Nordsjøen–Svartehavet 3500 km Ferdigstilt 1992.
Nord-Ostsee-Kanal; Østersjøen–Nordsjøen ca. 99 km Åpnet 1895.
Volga-Don-kanalen; Volgograd–Kaltatj na Donau 101 km Åpnet 1952
Volga-Østersjø-kanalen; Volga–St. Petersburg 1100 km Åpnet 1964. Gir forbindelse Svartehavet–Østersjøen.

Videre lesning

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg