Slappkiste, (sjøuttrykk), egentlig kiste med beholdning av fornødenhetsartikler (klær, tobakksvarer, toalettsaker osv.) som en skipsfører, eventuelt stuert eller andre, tar med på langreiser, slik at besetningen kan kjøpe ved behov.