Plimsoller, folkelig betegnelse på et ikke sjødyktig fartøy.