Mastefisk, på seilskip en forsterket del av dekket eller en forsterkning omkring et mastehull. I mindre fartøyer en forsterkning i bunnen for støtte av masten.