Forhyring, ansettelse av folk til tjeneste om bord i et skip.