Vindbord er et mindre brukt norsk ord for lovart eller lo, som er den siden av en båt som vinden treffer, det motsatte av le.