Formiddagsvakt, vakten om bord fra kl. 0800 til 1200.