Skipsliste, posisjonsliste, fortegnelse over en handelsflåtes eller et rederis skip med angivelse av hvor skipene befinner seg på et bestemt tidspunkt, og andre opplysninger vedrørende skipene, f.eks. tonnasje. Se også skip (Skipsregistrering).