Borde et skip, manøvrere sin egen båt eller sitt fartøy langs siden av et annet skip for å gå om bord i det.