Supercargo, person som fører tilsyn med en skipslast på eierens vegne.