Skipsjournal, spesielt innrettet dagbok som skal føres om bord i fartøyer, i henhold til Den norske skipskontrolls regler. Se dagbok (3).