Plattfoten, betegnelse på vakten kl. 16–20, når døgnet er delt i seks vakter. Se vakt.