Skipsmatrikkel, en samlet oversikt over alle skip som er ført inn i de forskjellige skipsregistre. Skipsmatrikkel føres av Sjøfartsdirektoratet og inneholder alle identifiseringsdata vedrørende et skip og dets eierforhold.