Broaching, det at båten kastes på tvers i bølgene, fortrinnsvis under slør og lens. Motvirkes gjerne ved at man gir ut ved storseilskjøtet eller strammer spinnakerskjøtet midtskips.