SOS, det internasjonale nødsignal for radiotelegrafi, sendes etter morsealfabetet som et sammenhengende tegn (··· – – – ···). Det ble vedtatt på en radiokonferanse i Berlin 1906 og senere offisielt antatt ved internasjonal overenskomst i 1908. Tegnet er ikke uttrykk for bestemte ord. Se også nødradio.