Folkemusikk

Folkemusikk, den musikk en folkegruppe har gjort til sin egen, til forskjell fra de profesjonelle musikeres kunstmusikk. Begrepet folkemusikk er ideologisk betinget og omstridt og knyttes bl.a. til musikalsk stil, sjanger, funksjon, bruk, traderingsmåte (muntlig overlevering), fremføringspraksis, sosiologiske og etniske kriterier.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Bjørn Aksdal

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 125 artikler: