Norsk Folkemusikkinstitutt, frittstående forskningsinstitutt stiftet 1951 med formål å samle inn, arkivere og utforske norsk folkemusikk, finansiert av Norges allmennvitenskapelige forskningsråd. Internasjonalt kjent for utvikling av nye analysemetoder ved hjelp av elektroakustiske «melodiskrivere». Instituttet ble nedlagt i 1971, da dets funksjoner kunne ivaretas av andre institusjoner. Instituttets spesialbygde musikkanalysator ble overført til Universitetet i Trondheim, mens samlingene ble kopiert og delt mellom Universitetet i Oslo (Norsk Folkemusikksamling) og Universitetet i Trondheim (Musikkvitenskapelig institutt, fra 1987 deponert ved Rådet for folkemusikk og dans).