Trollviser, folkeviser fra middelalderen som beretter om menneskenes samkvem med troll og andre overnaturlige vesener, som jutuler, gygrer, riser, bergkonge, alvefolk, haugbonde, nøkk og havfrue. Se ballade.