Fanitullen, hardingfeleslått, ifølge sagnet spilt av fanden, sittende på en øltønne, under et slagsmål i et bryllup i Hallingdal. Sagnet er dikterisk behandlet av Jørgen Moe. Flere varianter av slåtten har versert; den mest kjente siden slutten av 1800-tallet er Lars Fykeruds omdanning av en slått etter Myllarguten. Johan Halvorsens Fanitullen (til Sigurd Eldegards Fossegrimen) har ingen direkte tilknytning til den tradisjonelle Fanitullen. Gruppen Christiania Fusel & Blaagress hadde stor suksess med en folkrockversjon av Fanitullen i 1972-73. Denne ble brukt som kjenningsmelodi på Norsktoppen.