Rolf Myklebust, norsk musiker og tradisjonssamler; samlet inn store mengder tradisjonsmusikk da han arbeidet i NRK 1952–78, og laget programposten Folkemusikkhalvtimen. Han ble en av landets fremste kjennere av tradisjonsmusikk og denne musikkens miljø og utøvere, og skrev ned ca. 600 slåtter og tradisjonsmelodier. Han var selv en habil musiker, og debuterte som fiolinist i 1931. Hovedverket hans i bokform er Femti år med folkemusikk (1982). Æresmedlem i Norsk Musikerforbund og Landslaget for spelemenn, tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull 1978.