Olof Andersson, svensk folkemusikksamler og spillemann, fra 1909 Nils Anderssons medarbeider ved innsamlingen av svenske folkemelodier. Redigerte samleverket Svenska låtar (24 bd., 1922–40).